Dbamy o bieżącą konserwację sprzętu stomatologicznego oraz medycznego, wykonując przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne z zastosowaniem właściwych reguł bezpieczeństwa. Szkolimy personel z zakresu obsługiwanych przez nich urządzeń.

Działamy zapobiegawczo co pozwala nam z wyprzedzeniem reagować na problemy i tym samym zapewniamy sprawne funkcjonowanie gabinetów oraz zadowolenie klientów.