Wykonujemy naprawy oraz przeglądy gwarancyjne oraz pogwarayjne sprzętu stomatologicznego wg. procedur producentów.